Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie,
  2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli o nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17  który został ogłoszony w 07.11.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2017r. do 15 września 2017r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 830  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018. Natomiast słuchacze kolegiów pracowników służb  społecznych  mogą składać wnioski do 15 października 2017r.

Wójt Gminy w Baranowie informuje, że jest możliwość skorzystania z oferty zimowiska w „perle Borów Tucholskich” -Tleniu”, w terminie 10 luty-19 luty 2017 r. Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa mazowieckiego.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 roku poz.1146), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 27-10-2016 r. na stronie internetowej Gminy Baranowo (www.baranowo.pl.)  o otwartym naborze na Partnera projektu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony