Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli mieści się w budynku Urzędu Gminy Baranowo

Adres:
Rynek 7
06-320 Baranowo
Tel: 029 7616562

Kierownik: Kazimierz Rzewnicki

Pracownicy:
Zofia Bączek - główna księgowa
Bożena Koszykowska - specjalista ds. kadr
Jadwiga Abramczyk - specjalista ds. księgowych
Adam Orzoł- kierowca autobusu szkolnego
Mieczysław Symołon - kierowca 3/4 etatu

ZOSiP w Baranowie prowadzi obsługę Finansowo-księgową i administracyjną niżej wymienionych jednostek oświatowych:

  1. Zespół Szkół Gminnych w Baranowie,
  2. Zespół Szkół Gminnych w Zawadach,
  3. Gminne Przedszkole w Baranowie.

Zakończono prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bakule – Ziomku.  Zadanie wykonał Zakład Rzemieślniczo – Remontowo – Budowlany – Andrzej Pasterkiewicz z Ostrołęki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Racjonalizacja zużycia i poszanowanie energii cieplnej, w tym termomodernizacja”.
Całkowita Wartość zadania to kwota 122.761,45 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 99.194,06 zł. Pozostałe środki tj. 23.567,39 zł – to wkład własny Gminy Baranowo. Pożyczka po spełnieniu wszystkich warunków umowy pomiędzy Gminą Baranowo a WFOŚiGW w Warszawie będzie w 30 % umorzona .
W wyniku termomodernizacji zaoszczędzono 184,51 GJ/rok ciepła, co stanowi 21,7 % całkowitego rocznego zapotrzebowania.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły do 10 września 2013 roku.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich Kurpsie razem Związek Kurpiów epowiat Mikroporady

 

Początek strony